Our Blog

Home BlogPage 101
Long-term impacts of Covid-19 on E-commerce in Vietnam
As it is quite evident by now, the COVID-19 pandemic has forced several business verticals across the globe to change and adapt to newer circumstances to serve customers and more importantly, stay in business. This adaptation has taken time, resulting in lower economic growth. The rapid digitization...
RPA & Low-Code Process Automation: Lợi ích & Use Cases
Theo một nghiên cứu toàn cầu, các nhân viên dành ra trung bình khoảng 60 giờ trong một tháng để thực hiện các công việc có thể được tự động hóa. Mỗi nhân viên dành ra 3 giờ mỗi ngày thực hiện các công việc điền thông tin, nhập dữ ...