Loyalty Solutions

Home Loyalty Solutions (Page 10)
10 Ứng Dụng Loyalty Thành Công Ngành Tài Chính
1. Citibank – ThankYou Rewards Citibank là một ngân hàng tiêu dùng (consumer bank) của Citigroup – tập đoàn đầu tư ngân hàng và dịch vụ tài chính đa quốc gia tại Mỹ. Citibank  được thành lập vào năm 1812 và có trụ sở chính tại Greenwich...
11 Ứng Dụng Loyalty Thành Công Trong Food Industry
1. Starbucks – Starbucks Rewards Starbucks Rewards là một ứng dụng loyalty do tập đoàn Starbucks điều hành. Hiện nay, công ty có phạm vi hoạt động toàn cầu với hơn 24.000 cửa hàng tại 70 quốc gia, hơn 254.000 nhân viên và có doanh thu khoảng 5,29 t...
4 Ways For Enterprise Loyalty Technology To Migrate Smoothly
Many big firms are deterred from re-platforming and upgrading their reward program and supporting ecosystem, due to the intimidating, difficult, and costly process of migrating a sophisticated, enterprise-level loyalty platform. Despite the enormous effort that such a transfer takes, sticking with a...