Huong-Dan-Xay-Dung-Mo-Hinh-Trung-Tam-Xuat-Sac-Low-code-CoE

Trong bối cảnh năng động của thị trường chuyển đổi số, các tổ chức nhận ra nhu cầu về một phương pháp tiếp cận phát triển phần mềm tích cực và phát triển hơn. Đó là lý do tại sao rất nhiều tổ chức đang áp dụng các nền tảng phát triển ứng dụng low-code doanh nghiệp.

Các nền tảng low-code phù hợp sẽ rút ngắn quy trình phát triển phần mềm, tạo ra các cơ hội để đơn giản hóa các dự án phát triển phức tạp như hiện đại hóa hệ thống cũ hoặc đổi mới với công nghệ AI.

Cùng Kyanon Digital tìm hiểu cách xây dựng mô hình trung tâm xuất sắc low-code cho doanh nghiệp để đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh chóng của thị trường hiện nay.

1. Trung tâm xuất sắc low-code là gì?

Khi tìm cách đáp ứng nhu cầu về phát triển phần mềm, một mô hình Trung tâm Xuất sắc Low-Code (CoE) chính là một yếu tố thiết yếu mà các tổ chức cần phải xây dựng.

Không giống như những định nghĩa lớn lao mà mọi người thường nhắc về một mô hình trung tâm xuất sắc, mô hình Trung tâm Xuất sắc Low-Code nhấn mạnh bản chất năng động, luôn phát triển liên tục của việc xây dựng ứng dụng low-code.

Mục tiêu của trung tâm không phải đạt đến một trạng thái hoàn hảo bất biến. Thay vào đó, đây là một hành trình cải tiến liên tục, học tập và cộng tác, xây dựng cộng đồng và ứng dụng thực tiễn.

Một Trung tâm Xuất sắc Low-Code cho phép áp dụng hình thức Fusion Team, một nhóm phối hợp giữa các thành viên có thế mạnh về nhiều lĩnh vực khác nhau và bổ sung cho nhau khi thực hiện một dự án.

Các Fusion Teams là những nhóm làm việc cùng nhau với mục tiêu chung là phát triển sản phẩm, bất kể vị trí của họ trong tổ chức là gì. Khái niệm này giúp các tổ chức thiết lập một ngôn ngữ chung mang tính xây dựng và có ý thức, tập trung vào nhu cầu kinh doanh, kiến trúc và triển khai để hỗ trợ phát triển các ứng dụng ở quy mô lớn.

Trung-tam-xuat-sac-low-code-la-gi

2. Các thành phần của mô hình trung tâm xuất sắc low-code

Năm thành phần quan trọng của giai đoạn Digital Execution, mà Mendix gọi là 5P, tạo thành nền tảng của một mô hình trung tâm xuất sắc low-code thành công:

 • Portfolio (danh mục)
 • People (con người)
 • Process (quy trình)
 • Platform (nền tảng)
 • Promotion (khuyến mãi)

How-to-build-a-low-code-center-of-excellence_CoE

Mô hình Trung tâm Xuất sắc chịu trách nhiệm về mọi thứ về phát triển phần mềm và đảm bảo đạt được các Mục tiêu chiến lược và Chuyển đổi kỹ thuật số của doanh nghiệp.

Nguồn: Mendix

 • Tầm nhìn và Quản trị Chương trình: Một thành phần then chốt là những người chịu trách nhiệm dẫn dắt và tổ chức năng lực này – vừa vạch ra tầm nhìn về những gì cần đạt được, vừa giám sát việc thực thi nó.
 • Kiến trúc và Quản trị Kỹ thuật: Để tích hợp với hệ thống rộng lớn hơn và cung cấp một phương pháp tiếp cận có cấu trúc, cần có kiến trúc và quản trị. Chúng phải tuân theo các quy tắc kiến trúc và tiêu chuẩn quản trị của công ty bạn.
 • Chuyên gia: Đảm bảo tuân thủ các quy định và yêu cầu phần mềm đáp ứng đúng nhu cầu của người dùng là nhiệm vụ của các chuyên gia. Trong môi trường CNTT phức tạp, chuyên môn kỹ thuật (Mendix) và chuyên môn đặc thù của tổ chức là điều cần thiết. Các chuyên gia như UI/UX hoặc Kiểm thử chất lượng (QA) cũng đóng vai trò quan trọng.
 • Kiến thức nền tảng: Việc đào tạo cả chuyên gia kỹ thuật và chuyên gia Mendix rất quan trọng vì công việc của họ tạo ra các building block nền tảng cần thiết để tăng tốc – giống như Hệ thống Thiết kế (Design System) hoặc thiết lập Kiểm thử Tự động (Automated Testing).

Lưu ý rằng khả năng phát triển ứng dụng (Portfolio, Delivery, và Ops, Value) không nhất thiết phải được tích hợp vào mô hình Trung tâm Xuất sắc Low-Code (CoE). CoE cung cấp cấu trúc và hướng dẫn để quá trình phát triển ứng dụng đạt hiệu quả tối đa.

3. Start, structure, scale (Khởi động, cấu trúc, mở rộng)

Khi đã hiểu các yếu tố cơ bản của một mô hình Trung tâm Xuất sắc Low-Code, câu hỏi đặt ra là: Làm thế nào để xây dựng một mô hình Trung tâm như vậy?

Câu trả lời nằm ở quy trình Digital Execution của Mendix, bao gồm ba giai đoạn chính: Khởi động, cấu trúc, mở rộng. Mỗi giai đoạn đều đánh dấu các cột mốc và hoạt động then chốt cho 5 lĩnh vực then chốt (5P).

Đội ngũ Mendix đã hệ thống hóa phương pháp này thành các hướng dẫn từ mang tính chiến lược đến các yêu cầu kỹ thuật cụ thể. Những hướng dẫn này cung cấp chi tiết giải thích về những hành động cụ thể cần thực hiện và các bên liên quan cần thiết. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp vẽ nên bức tranh tổng thể rõ nét và lập ra kế hoạch hành động hiệu quả.

mendix-Start-structure-scale

3.1. Khởi động

Giai đoạn “Khởi động” ban đầu đánh dấu bước khởi hành cho hành trình low-code của bạn. Các tổ chức sẽ bắt đầu bằng cách:

 • Xác định nguồn nhân lực chủ chốt
 • Định nghĩa các mục tiêu
 • Lựa chọn nền tảng low-code phù hợp, chẳng hạn như Mendix
 • Giai đoạn này tập trung vào việc xây dựng nền móng đồng thời tạo ra những kết quả hữu hình.

Các tổ chức ở giai đoạn “Khởi động” tập trung vào việc xây dựng một nhóm phát triển ứng dụng duy nhất, chú trọng vào việc xây dựng chuyên môn. Một cột mốc then chốt trong giai đoạn “Khởi động” là việc nhóm phát triển ứng dụng low-code đầu tiên thành công. Thành tích này không chỉ chứng minh tính khả thi của nền tảng low-code đã chọn mà còn đóng vai trò như chất xúc tác để xây dựng sự nhiệt tình và hỗ trợ trong toàn tổ chức.

3.2. Cấu trúc

Khi mô hình Trung tâm Xuất sắc Low-Code đạt được đà phát triển, các tổ chức sẽ chuyển sang giai đoạn “Cấu trúc”. Các nhóm bắt đầu phát triển danh mục ứng dụng low-code đầu tiên (Portfolio) dưới sự hướng dẫn của các lãnh đạo thuộc nhóm “chuyên gia” (People).

Trong giai đoạn này, bạn chuyển từ mô hình “một ứng dụng, một nhóm” của giai đoạn “Khởi động” sang việc chia nhỏ nhóm giàu kinh nghiệm thành nhiều đơn vị, phổ biến kiến thức và thúc đẩy khả năng mở rộng trong doanh nghiệp.

Ngoài ra, việc bổ nhiệm Program Owner vào thời điểm này là rất quan trọng cho sự phát triển bền vững của mô hình Trung tâm Xuất sắc Low-Code của bạn. Program Owner sẽ đảm nhiệm:

 • Cung cấp định hướng chiến lược, quyền sở hữu và trách nhiệm giải trình về dự án
 • Truyền đạt thông tin với các bên liên quan
 • Thúc đẩy khả năng thích ứng của đội nhóm
 • Đảm bảo quản lý tài nguyên hiệu quả và cộng tác giữa nhiều nhóm có chức năngkhác nhau
3.3. Mở rộng

Mục tiêu cuối cùng của bạn khi xây dựng mô hình Trung tâm Xuất sắc Low-Code là giai đoạn “Mở rộng”, đặc trưng bởi sự tích hợp liền mạch của tất cả các thành phần của mô hình này. Ở giai đoạn này, tổ chức của bạn tự hào có quy trình được thiết lập tốt và nhân viên đang thành thạo việc phát triển phần mềm bằng low-code.

Tập trung vào “Process”, một mô hình Trung tâm Xuất sắc Low-Code phát triển mạnh khẳng định sức mạnh của mình thông qua ba hoạt động quan trọng:

 • Chịu trách nhiệm về quản trị và phương pháp luận
 • Thực hiện triển khai quy mô lớn
 • Thực hiện kiểm thử tự động

Những hành động này đảm bảo kiểm soát mạnh mẽ, triển khai rộng rãi và đảm bảo chất lượng nghiêm ngặt.

4. Cách định vị mô hình trung tâm xuất sắc low-code của doanh nghiệp

Xây dựng mô hình Trung tâm Xuất sắc Low-Code là một chuyện. Nhưng một cân nhắc chiến lược then chốt là cách bạn định vị low-code CoE trong tổ chức của mình.

Bạn nên sử dụng mô hình tập trung (centralized) hay phi tập trung (decentralized)? Biểu đồ dưới đây minh họa cả hai mô hình.

Center-of-Excellence low code

Nguồn: Mendix

Sự khác biệt giữa mô hình Trung tâm Xuất sắc Low-Code tập trung và phi tập trung nằm ở cấu trúc tổ chức và quy trình ra quyết định.

4.1. Mô hình tập trung (Centralized)
 • Các chức năng chính và khả năng ra quyết định được tập trung tại một trung tâm, đảm bảo tính chuẩn hóa.
 • Toàn bộ trách nhiệm và sáng kiến phát triển thuộc về mô hình Trung tâm Xuất sắc Low-Code, đảm bảo tất cả các tiêu chuẩn và quy trình được tuân thủ.
4.2. Mô hình phi tập trung (Decentralized)
 • Trách nhiệm được phân bổ cho các đơn vị khác nhau, cho phép ra quyết định cục bộ và thích ứng với các nhu cầu đa dạng theo vùng miền.
 • Một nhóm CNTT trung tâm chịu trách nhiệm về quản trị kỹ thuật (kiến trúc, bảo mật, v.v.). Điều này có lợi thế cho các tổ chức toàn cầu hơn, nơi các đơn vị kinh doanh hoặc văn phòng ở các địa điểm khác nhau có thể có nhu cầu riêng.

Bằng cách tuân theo phương pháp luận của Mendix, các tổ chức có thể đẩy nhanh quá trình chuyển đổi theo cách có kiểm soát, đảm bảo thành công bền vững.

5. Tăng tốc hành trình mở rộng

Nếu bạn đang tìm cách tăng tốc hành trình vươn tầm cho doanh nghiệp, Mendix cung cấp một gói dịch vụ không chỉ giúp áp dụng low-code nhanh hơn mà còn mang lại khả năng thực thi các sáng kiến chuyển đổi số và các thực tiễn phát triển/vận hành tốt nhất cho các nhóm của bạn.

Kyanon Digital hiện đang là đối tác chiến lược của Mendix, mang đến cho khách hàng những giải pháp low-code với chất lượng hàng đầu cùng đội ngũ Fusion Team hơn 10 năm kinh nghiệm.

Liên hệ Kyanon Digital ngay hôm nay để nhận tư vấn từ các chuyên gia trong lĩnh vực phát triển low-code.

Nguồn: Mendix

Dịch và biên tập: Kyanon Digital

5/5 - (1 vote)