Việc “áp dụng Agile” đã lan rộng và đang phát triển. Nó đã phát triển vượt ra ngoài ranh giới phòng công nghệ thông tin (CNTT) và đưa vào các phòng ban khác nhau. Đội ngũ bán hàng của bạn đang áp dụng (và điều chỉnh) Agile. Bạn đã nghe lỏm được các đồng nghiệp của mình trong bộ phận Tiếp thị nói, “Chúng tôi đang áp dụng Agile.”

Vậy áp dụng Agile đúng cách như thế nào để thúc đẩy tăng trưởng doanh nghiệp? Tải ngay white paper “Thúc Đẩy Agile Thông Qua Mendix” để khám phá cách doanh nghiệp có thể áp dụng low-code Mendix để thúc đẩy Agile.

Kyanon Digital hiện đang là đối tác giải pháp của Mendix – một trong những nền tảng cung cấp giải pháp low-code hàng đầu trên thế giới. Kyanon Digital hỗ trợ đẩy nhanh quá trình chuyển đổi kỹ thuật số cho khách hàng bằng cách cung cấp các giải pháp low-code tuyệt vời từ Mendix.

5/5 - (1 vote)