News & Events

Home News & Events
kyanon-digital-la-don-vi-kien-tao-doi-moi-cua-bao-cao-he-sinh-thai-doi-moi-sang-tao-mo-viet-nam-2023
“Báo cáo Hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo mở Việt Nam 2023” đã chính thức được phát hành với cấu trúc mới – diện mạo mới, với chủ đề “Thế giới phẳng của đổi mới sáng tạo” (The Flat World of Innovation). Đây là cơ sở d�...