News & Events

Home News & Events
Gameshow Cơ Hội Cho Ta Đạt Bùi Kyanon Digital
FUNiX là một đơn vị thuộc tập đoàn FPT, đào tạo trực tuyến CNTT, lập trình. Trong số thứ 5 của game show “CƠ HỘI CHO TA”, anh Đạt Bùi – Delivery Manager của team Hestia tại Kyanon Digital đã có cơ hội tham gia chương trình với vai trò gi...
Review Công Ty Kyanon Digital Từ A Đến Z
Làm việc tại Kyanon Digital sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm như thế nào? Xem ngay bài Review công ty Kyanon Digital từ A đến Z để nhận được đầy đủ những thông tin về môi trường làm việc tại đây. Những cơ hội làm việc hấp d...
“Kyanon Digital Is A Vietnam-based Tech Powerhouse For Client Businesses’ Digital Transformation”, Says CEO Tai Huynh: GoodFirms
Washington, D.C.- based GoodFirms is an innovative B2B Research and Reviews Company that extensively combs the market to find top Mobile App Development and Web Design services companies that offer the best services to its customers. GoodFirms’ extensive research processes rank the companies, boos...