Low-code development

Home Low-code development
anh bia bai blog 12
Low-code có thể giúp bạn xây dựng các ứng dụng có quy mô lớn với tốc độ nhanh – từ các web portal, các ứng dụng di động B2C, các quy trình tự động hóa và hơn thế nữa. Để làm mới các ứng dụng, các nền tảng low-code đã trừu t...
anh bia bai blog 9
Khi quá trình chuyển đổi từ phát triển ứng dụng bằng phương pháp lập trình truyền thống sang low-code đang tiếp tục diễn ra, điều cốt yếu cần phải biết low-code là gì, tại sao nó lại quan trọng và cách mà phương pháp này thay đổi cá...