Loyalty Solutions

Home Loyalty Solutions
Ứng Dụng Loyalty Thành Công Ngành Viễn Thông
1. Telefónica UK Limited – Priority – O2 Rewards Telefónica UK Limited (O2) là một nhà cung cấp dịch vụ viễn thông tại Anh, được sở hữu bởi công ty Telefónica Spanish đa quốc gia. O2 được thành lập vào năm 1985, hiện nay công ty đã có hơn 2...