Uncategorized

Home Uncategorized
Một ngày làm việc của Mendix developer
[Youtube Video – ArchersTalk] Một Ngày Làm Việc Của Mendix Developer Thông tin video Thời gian: 02/06/2022 (Thứ Năm) Trong video này, bạn Trung Tran, Mendix Developer, Aeolus Team tại Kyanon Digital sẽ có những chia sẻ đến mọi người một ngày làm việc của m...
How to use Hook in React
[Youtube Video – ArchersTalk] How To Use Hook In React. Thông tin sự kiện Thời gian: 07/04/2022 (Thứ 5) Hooks được thêm vào ReactJS từ phiên bản 16.8 (được gọi là React Hooks) với những tính năng vô cùng mạnh mẽ hỗ trợ chúng ta xây dựng các functiona...
Ứng dụng AI trong Smart Retail
[Youtube Video – ArchersTalk] Ứng Dụng AI Trong Smart Retail Thông tin video: Thời gian: 05/05/2022 (Thứ 5) Trong video này, bạn Quan Tran, AI Researccher tại Kyanon Digital sẽ có những chia sẻ đến mọi người cách ứng dụng AI để tăng trải nghiệm khách ...