ArchersTalk

Home ArchersTalk
Hành Trình Từ Quality Assurance Trở Thành Delivery Manager
Delivery Manager là một vị trí đặc thù tại các công ty software outsourcing, Delivery Manager quản lý tất cả các dự án của team, quản lý nguồn nhân lực nội bộ, đưa ra các chiến lược cũng như làm việc các bên liên quan khác để đảm bảo cu...
Gameshow Cơ Hội Cho Ta Đạt Bùi Kyanon Digital
FUNiX là một đơn vị thuộc tập đoàn FPT, đào tạo trực tuyến CNTT, lập trình. Trong số thứ 5 của game show “CƠ HỘI CHO TA”, anh Đạt Bùi – Delivery Manager của team Hestia tại Kyanon Digital đã có cơ hội tham gia chương trình với vai trò gi...
All You Need To Know About Basic Machine Learning Algorithms 1
1. Introduction The chief purpose of this blog is to introduce Machine Learning – one of the trendy and prevailing fields of computer science and some of its essential algorithms. The targeted audience of this blog should be varying from many fields, anyone who is interested in basic Machine Learn...