ArchersTalk

Home ArchersTalk
Một Số Cách Tạo Drupal Site Nhanh Chóng
Drupal là nền tảng quản lý có các tính năng tiêu chuẩn giúp việc tạo nội dung trở nên dễ dàng, cùng với hiệu suất đáng tin cậy và bảo mật cao, đặc biệt là tính linh hoạt của nền tảng với module là một trong những nguyên tắc cốt l...
Google BigQuery Là Gì? Tìm Hiểu Về Google BigQuery
Google BigQuery là một kho dữ liệu (data warehouse) trên nền tảng điện toán đám mây của Google (Google Cloud) cho phép bạn chạy các truy vấn siêu nhanh trên các tập dữ liệu lớn. BigQuery hoạt động dưới dạng nền tảng là một dịch vụ (Platfor...
Guideline for Upgrading Drupal 8 To Drupal 9 Step by Step
Upgrading CMS is a necessary activity to make when there are new updates of the website or application that platform providers are offering. However, with each new feature or system update, it is more than just a “click”  to upgrade the current CMS version, as the process can be much mo...