All posts by kyanon.digital

Home Articles posted by kyanon.digital (Page 26)
omnichannel crm la gi va loi ich cua no 3 thumbnail scaled
Điều quan trọng và cần thiết mà các công ty luôn hướng tới đó là sự thỏa mãn trong trải nghiệm dịch vụ từ khách hàng của họ. Mặc dù vậy, muốn đạt được sự thành công này đòi hỏi các doanh nghiệp phải nắm bắt được khách h�...
tim hieu ve mo hinh bopis trong nganh ban le la gi 1
BOPIS trong ngành bán lẻ là từ viết tắt của Buy Online, Pickup In Store (mua hàng trực tuyến, nhận hàng tại cửa hàng). Chiến lược BOPIS còn được gọi là nhấp chuột và thu thập, nhận hàng ở lề đường và ROPIS (Reserve Online, Pickup In Store ...