All posts by kyanon.digital

Home Articles posted by kyanon.digital (Page 4)
Gameshow Cơ Hội Cho Ta Đạt Bùi Kyanon Digital
FUNiX là một đơn vị thuộc tập đoàn FPT, đào tạo trực tuyến CNTT, lập trình. Trong số thứ 5 của game show “CƠ HỘI CHO TA”, anh Đạt Bùi – Delivery Manager của team Hestia tại Kyanon Digital đã có cơ hội tham gia chương trình với vai trò gi...
Một ngày làm việc của Mendix developer
[Youtube Video – ArchersTalk] Một Ngày Làm Việc Của Mendix Developer Thông tin video Thời gian: 02/06/2022 (Thứ Năm) Trong video này, bạn Trung Tran, Mendix Developer, Aeolus Team tại Kyanon Digital sẽ có những chia sẻ đến mọi người một ngày làm việc của m...