News & Events

Home News & Events (Page 2)
Kyanon Digital Đạt Chứng Chỉ ISO 27001 2013
TP Hồ Chí Minh, Việt Nam – Ngày 1 tháng 11 năm 2022 – Kyanon Digital là một công ty dịch vụ phần mềm chuyên cung cấp các giải pháp công nghệ đạt tiêu chuẩn quốc tế, đã nhận được chứng chỉ ISO 27001: 2013 được cấp bởi Trung tâm ...
kyanon digital achieves the iso 90012015 certificate
Ho Chi Minh city, Vietnam – September 30th, 2022 – Kyanon Digital, a Vietnam-based tech powerhouse, has been awarded the ISO 9001:2015 certification (Quality Management System) by Quacert, a Vietnam Certification Centre. By meeting the extensive criteria of the certification standards, K...
Kyanon Digital Đạt Chứng Chỉ ISO 9001: 2015 Từ Quacert
TP Hồ Chí Minh, Việt Nam – Ngày 30 tháng 9 năm 2022 – Kyanon Digital là một công ty dịch vụ phần mềm chuyên cung cấp các giải pháp công nghệ đạt tiêu chuẩn quốc tế, đã đủ tiêu chuẩn được cấp chứng chỉ ISO 9001:2015 bởi Trung tâ...