Tips For Developers

Home Tips For Developers (Page 3)
6 tips giúp các developer phát triển kỹ năng
Developer luôn phải phát triển kỹ năng liên tục dựa theo tốc độ phát triển của ngành IT. Một số nghiên cứu cho thấy, năng suất làm việc của các lập trình viên hàng đầu cao gấp 3 lần các lập trình viên tầm trung và gấp 10 lần các l�...