Kyanon Digital Đạt Chứng Chỉ ISO 27001 2013

TP Hồ Chí Minh, Việt Nam – Ngày 1 tháng 11 năm 2022 – Kyanon Digital là một công ty dịch vụ phần mềm chuyên cung cấp các giải pháp công nghệ đạt tiêu chuẩn quốc tế, đã nhận được chứng chỉ ISO 27001: 2013 được cấp bởi Trung tâm chứng nhận Phù hợp (Quacert) về hệ thống quản lý an toàn thông tin. Để đạt đủ điều kiện nhận chứng chỉ, Kyanon Digital đã tuân thủ nghiêm ngặt các cuộc đánh giá toàn diện trên toàn công ty của Quacert.

Kyanon Digital nhận chứng chỉ ISO 27001:2013 2

ISO 27001: 2013 là tiêu chuẩn quốc tế về Hệ thống quản lý an toàn thông tin. Chứng nhận này được xây dựng nhằm đảm bảo các rủi ro an toàn thông tin được quản lý một cách hiệu quả.

Việc đạt được chứng chỉ ISO 27001: 2013 là minh chứng cho cam kết bền vững của Kyanon Digital đối với quá trình phát triển các giải pháp chuyển đổi số, phát triển các phần mềm nhằm đem đến cho các Khách hàng, Đối tác của Kyanon Digital những sản phẩm, dịch vụ với chất lượng tốt nhất.

Về Kyanon Digital

Kyanon Digital là một công ty dịch vụ phần mềm có trụ sở tại Việt Nam và Singapore chuyên cung cấp các giải pháp công nghệ đạt tiêu chuẩn quốc tế như: tư vấn giải pháp chuyển đổi số (Digital Consulting), phân tích dữ liệu (Data Analytics), phát triển ứng dụng di động (Mobile Application Development) và phần mềm (Software Development), ngoài ra công ty còn cung cấp dịch vụ đội ngũ lập trình chuyên biệt như đội ngũ in-house của khách hàng (Two-pizza Team).

Xem thêm thông tin chứng chỉ tại đây.

5/5 - (1 vote)