kyanon-digital-la-don-vi-kien-tao-doi-moi-cua-bao-cao-he-sinh-thai-doi-moi-sang-tao-mo-viet-nam-2023

“Báo cáo Hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo mở Việt Nam 2023” đã chính thức được phát hành với cấu trúc mới – diện mạo mới, với chủ đề “Thế giới phẳng của đổi mới sáng tạo” (The Flat World of Innovation). Đây là cơ sở dữ liệu chiến lược quan trọng cho doanh nghiệp để triển khai đổi mới sáng tạo trong bối cảnh biến động. Tại báo cáo này, Kyanon Digital đã được giới thiệu là đơn vị tiên phong ứng dụng và triển khai low-code, no-code trong phát triển phần mềm.

Kyanon Digital Là Đơn Vị Kiến Tạo Đổi Mới Của Báo Cáo Hệ Sinh Thái Đổi Mới Sáng Tạo Mở Việt Nam 2023 3

Báo cáo là cơ sở dữ liệu chiến lược của doanh nghiệp với các thông tin nổi bật gồm có 3 nội dung chính như sau.

1. Thế Giới
  • Tình hình đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp toàn cầu, biến động trong số lượng kỳ lân.
  • Các xu hướng công nghệ tiên phong, xu hướng lĩnh vực Martech SaleTech, An ninh dữ liệu, Blockchain.
2. Việt Nam
  • Năng lực ĐMST Việt Nam năm 2023
  • Tình hình đầu tư công nghệ 9T 2023
3. Doanh Nghiệp
  • Top 12 Xu hướng của Thế giới BANI; 4 Loại hình kinh tế mới; 5 xu hướng tiêu dùng lớn, 15+ Xu hướng công nghệ & đổi mới cập nhật; Cập nhật xu hướng trong B2B Sales & Marketing, Low Code No Code, Bảo mật dữ liệu, Blockchain.
  • Top 10 ưu tiên lớn nhất của các nhà lãnh đạo; 9 mô hình Đổi mới sáng tạo trong Doanh nghiệp; 5 hành trang cần chuẩn bị để đổi mới.
  • 3000+ giải pháp trong nước & quốc tế trong 43 bản đồ lĩnh vực giúp doanh nghiệp có thể tiến hành đổi mới sáng tạo ngay.
5/5 - (1 vote)