Our Blog

Home BlogPage 131
RPA & Low-Code Process Automation: Lợi ích & Use Cases
Theo một nghiên cứu toàn cầu, các nhân viên dành ra trung bình khoảng 60 giờ trong một tháng để thực hiện các công việc có thể được tự động hóa. Mỗi nhân viên dành ra 3 giờ mỗi ngày thực hiện các công việc điền thông tin, nhập dữ ...