Our Blog

Home BlogPage 3
4 Xu Hướng Công Nghệ Cho Doanh Nghiệp Năm 2023
Theo xu hướng thị trường hiện nay, công nghệ của các doanh nghiệp đang thay đổi liên tục. Việc có quá nhiều đổi mới diễn ra cùng một lúc khiến cho các doanh nghiệp khó có thể gạt đi những thông tin ngoài lề và thật sự hiểu cần tậ...
how-low-code-platform-Mars-solves-the-IT-skills-gap
Low-code platforms have exploded in popularity in recent years, giving a way for organizations to build custom software applications without the need for traditional coding and saving tremendously on time and cost. There’s a range of tools and features that allow users with little or no programmin...
Top 5 Mobile Loyalty App Thành Công Đáng Xem
Các thương hiệu hàng đầu đã làm cách nào để xây dựng thành công trải nghiệm khách hàng trên các mobile loyalty app. Trong thế giới với hàng tấn thông tin tiếp cận khách hàng mỗi ngày, việc xây dựng trải nghiệm khách hàng và tương tác kh...