Our Blog

Home BlogPage 3
Hanh-Trinh-Chinh-Phuc-Agile-tu-Co-Ban
Trong chuyên mục Leaders’ Talk #6 tại Kyanon Digital, các anh chị cấp quản lý đã cùng thảo luận về hành trình chinh phục Agile từ cơ bản nhất qua nhiều góc nhìn, vị trí khác nhau như Back Office, BA, PM… Cùng tìm hiểu về hành trình chinh phục A...