Our Blog

Home BlogPage 6
when-is-your-business-ready-for-ai
In today’s rapidly changing business landscape, there is a continuous increase of enterprises implementing Artificial Intelligence (AI) to gain a competitive advantage. AI would positively be a springboard for businesses’ efficiency enhancement, cost reduction, customer service improvement, ...
SuperApp Là Gì? Tìm Hiểu Toàn Diện Về SuperApp
Một SuperApp (siêu ứng dụng) có thể hợp nhất và thay thế nhiều ứng dụng khác theo nhu cầu của khách hàng hoặc nhân viên và hỗ trợ thúc đẩy hệ sinh thái kinh doanh linh hoạt. SuperApp giống như một cây dao đa năng – với một loạt các...