Retail Solution

Home Retail Solution (Page 2)
Top 4 Xu Hướng Ngành Bán Lẻ Toàn Cầu 2023
Tình hình thị trường trong những năm gần đây đã giúp các nhà bán lẻ học được cách duy trì sự bền vững trong một môi trường kinh tế đầy biến động. Hướng đi tiếp theo sẽ không đơn giản, nhưng mục tiêu của bài viết là giúp các...
Key Features To Consider When Developing An E grocery App 123
E-grocery apps are mobile applications that allow customers to shop for groceries and household essentials online, from the convenience of their smartphones or tablets. These apps typically offer a wide range of products, including fresh produce, meat, dairy, pantry staples, and personal care items,...
5 Buoc Xay Dung Omnichannel Trong Ban Le 123
Phygital là gì? Thuật ngữ “Phygital” (Thực ảo song hành) là sự kết hợp giữa những ưu điểm của cả môi trường trực tuyến (digital) và không gian đời thực (physical) để mang đến trải nghiệm độc đáo, mới lạ cho người dùng. Từ góc...