Our Blog

Home BlogPage 116
14 Bai Hoc Giu Chan Khach Hang Tu Cac Chuyen Gia
Chiến thuật giữ chân khách hàng (Customer retention) tốt là một yếu tố tăng trưởng quan trọng. Hơn 83% chuyên gia đồng ý rằng việc giữ chân khách hàng hiện tại có lợi hơn và tiết kiệm chi phí hơn là tìm kiếm khách hàng mới. Tuy vậy, đ�...
How To Design & Manage Omnichannel Customer Experience 6
Omnichannel is the expression of how customers’ expectations are now changing swiftly, their journey map is no longer a straight line that goes from point A to point B. They now use multiple channels when interacting with businesses and most importantly, the positive or negative experience acr...