Our Blog

Home BlogPage 115
IoT Thay Đổi Tương Lai Ngành Bán Lẻ Như Thế Nào
Internet of Things (IoT) trở thành cuộc cách mạng lớn tiếp theo trong ngành bán lẻ. Tuy nhiên chi tiết thực sự của điều này là gì? Nguồn: Insider Trends IoT (Internet vạn vật) là hệ sinh thái của các thiết bị được kết nối với nhau và có th�...
https://kyanon.digital/hire-mendix-expert-development-team-mendix-developers
1. Why choose Mendix Development? Mendix – a Siemens business and the global leader in enterprise low-code – is currently named a Leader once again in the Gartner 2021 Magic Quadrant for Enterprise Low Code Platforms. The Mendix low-code platform is extensively utilized because of its simplicity...