Development

Home Development (Page 4)
trusted ecommerce application development company in vietnam 6 scaled
Without a doubt, Ecommerce development is being driven by customers using technology devices, especially smartphones to purchase goods and services. According to eMarketer estimates, in 2021 Mobile Ecommerce is expected to hit $3.5 trillion. This shows the significant role of ecommerce in businesses...
omnichannel crm la gi va loi ich cua no 3 thumbnail scaled
Điều quan trọng và cần thiết mà các công ty luôn hướng tới đó là sự thỏa mãn trong trải nghiệm dịch vụ từ khách hàng của họ. Mặc dù vậy, muốn đạt được sự thành công này đòi hỏi các doanh nghiệp phải nắm bắt được khách h...
tim hieu ve mo hinh bopis trong nganh ban le la gi 1
BOPIS là từ viết tắt của Buy Online, Pickup In Store (mua hàng trực tuyến, nhận hàng tại cửa hàng). Chiến lược BOPIS còn được gọi là nhấp chuột và thu thập, nhận hàng ở lề đường và ROPIS (Reserve Online, Pickup In Store – đặt trước tr...