Development

Home Development (Page 5)
reliable ios mobile app development company in vietnam 10 scaled
According to an article from app institute.com “Apple generates 45% more revenue per user from In-App purchases than Google does from In-App purchases on iOS. iOS users are also 10% more likely than Android users to make an In-App Purchase.” Apple devices also tend to be more expensive than the ...
omnichannel crm la gi va loi ich cua no 3 thumbnail scaled
Điều quan trọng và cần thiết mà các công ty luôn hướng tới đó là sự thỏa mãn trong trải nghiệm dịch vụ từ khách hàng của họ. Mặc dù vậy, muốn đạt được sự thành công này đòi hỏi các doanh nghiệp phải nắm bắt được khách h�...
tim hieu ve mo hinh bopis trong nganh ban le la gi 1
BOPIS trong ngành bán lẻ là từ viết tắt của Buy Online, Pickup In Store (mua hàng trực tuyến, nhận hàng tại cửa hàng). Chiến lược BOPIS còn được gọi là nhấp chuột và thu thập, nhận hàng ở lề đường và ROPIS (Reserve Online, Pickup In Store ...