Our Blog

Home BlogPage 81
Google BigQuery Là Gì? Tìm Hiểu Về Google BigQuery
Google BigQuery là một kho dữ liệu (data warehouse) trên nền tảng điện toán đám mây của Google (Google Cloud) cho phép bạn chạy các truy vấn siêu nhanh trên các tập dữ liệu lớn. BigQuery hoạt động dưới dạng nền tảng là một dịch vụ (Platfor...
How to use Hook in React
[Youtube Video – ArchersTalk] How To Use Hook In React. Thông tin sự kiện Thời gian: 07/04/2022 (Thứ 5) Hooks được thêm vào ReactJS từ phiên bản 16.8 (được gọi là React Hooks) với những tính năng vô cùng mạnh mẽ hỗ trợ chúng ta xây dựng các functiona...
Ứng dụng AI trong Smart Retail
[Youtube Video – ArchersTalk] Ứng Dụng AI Trong Smart Retail Thông tin video: Thời gian: 05/05/2022 (Thứ 5) Trong video này, bạn Quan Tran, AI Researccher tại Kyanon Digital sẽ có những chia sẻ đến mọi người cách ứng dụng AI để tăng trải nghiệm khách ...