Our Blog

Home BlogPage 83
kyanon-digital-archerstalk-upgrade-cms-from-drupal-8-to-drupal-9
Upgrade CMS là một hoạt động cần thiết phải làm mỗi khi nhà cung cấp nền tảng chúng ta đang dùng cho website hoặc ứng dụng có những cập nhật mới. Tuy nhiên, với mỗi lần cập nhật tính năng hoặc hệ thống mới như thế này, không phải ...
Hành trình trở thành full-stack developer
Full-stack Developer là người phụ trách cả hai mảng Front-end (FE) và Back-end (BE). FE nói chung là phần mà người dùng có thể thấy được và tương tác được, còn BE là phần ứng dụng xử lý logic, tương tác cơ sở dữ liệu, chứng thực người...