Our Blog

Home BlogPage 90
List Of 5 Best CRM Enterprise Loyalty Platforms
Every business uses (or needs to use) a loyalty program to build brand loyalty as part of their marketing strategy and your choices are the best CRMs and Enterprise Loyalty Platforms. Building loyalty is important because according to a study by the Harvard Business Review, acquiring a new customer ...
12 xu huong cong nghe chien luoc nam 2022
Hằng năm, Gartner đều tổng hợp những xu hướng công nghệ chiến lược quan trọng đối với các doanh nghiệp. Trong năm 2022, danh sách này bao gồm 12 xu hướng  giúp các CEO phát triển quy mô, thực hiện chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả là...