Our Blog

Home BlogPage 87
Gameshow Cơ Hội Cho Ta Đạt Bùi Kyanon Digital
FUNiX là một đơn vị thuộc tập đoàn FPT, đào tạo trực tuyến CNTT, lập trình. Trong số thứ 5 của game show “CƠ HỘI CHO TA”, anh Đạt Bùi – Delivery Manager của team Hestia tại Kyanon Digital đã có cơ hội tham gia chương trình với vai trò gi...
Review Công Ty Kyanon Digital Từ A Đến Z
Làm việc tại Kyanon Digital sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm như thế nào? Xem ngay bài Review công ty Kyanon Digital từ A đến Z để nhận được đầy đủ những thông tin về môi trường làm việc tại đây. Những cơ hội làm việc hấp d�...