Our Blog

Home BlogPage 42
14 Bài Học Giữ Chân Khách Hàng Từ Các Chuyên Gia
Chiến thuật giữ chân khách hàng (Customer retention) tốt là một yếu tố tăng trưởng quan trọng. Hơn 83% chuyên gia đồng ý rằng việc giữ chân khách hàng hiện tại có lợi hơn và tiết kiệm chi phí hơn là tìm kiếm khách hàng mới.  Tuy vậy, ...